5 తెలంగాణ కాప్స్ గ్యాంగ్స్టర్ నాయీమ్ బుద్దితో ఆరోపించిన లింక్ల కోసం సస్పెండ్ చేయబడింది

తెలంగాణ ప్రభుత్వం గత ఏడాది కాల్పులు జరిపినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న మావోయిస్టులు మారిన గ్యాంగ్స్టర్ నాయీమ్తో సంబంధాలున్న ఐదుగురు పోలీసు అధికారులను సస్పెండ్ చేసింది.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*